Przeznaczona, by czuć

Przeznaczona, by czuć - Indigo Bloome odstawione na półkę na kiedyś tam do przeczytania.